ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระครูสุวรรณสรานุกิจ
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/09/2012
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 591002
Page Views 932722
โปรแกรม ปพ1 จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคม แบบ ปพ1 ม.6
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคม แบบ ปพ1 ม.3
โรงเรียนพระปริยัติโพนทองวิทยานุสรณ์ แบบ ปพ1 ม.6
โรงเรียนพระปริยัติโพนทองวิทยานุสรณ์ แบบ ปพ1 ม.3
โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย แบบ ปพ1 ม.6
โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย แบบ ปพ1 ม.3
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งศรีเมืองวิทยา แบบ ปพ1 ม.6
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งศรีเมืองวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ แบบ ปพ1 ม.6
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ แบบ ปพ1 ม.3
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม แบบ ปพ1 ม.3
โรงเรียนสมัคคีปริยัติธรรม วัดสุทัศน์ แบบ ปพ1 ม.6
โรงเรียนสมัคคีปริยัติธรรม วัดสุทัศน์ แบบ ปพ1 ม.3
โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ แบบ ปพ.1 ม.6
โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ แบบ ปพ.1 ม.3
โรงเรียนศรีทองนพคุณ แบบ ปพ.1 ม.6
โรงเรียนศรีทองนพคุณ แบบ ปพ.1 ม.3
โรงเรียนสุเทพนครวิช แบบ ปพ.1 ม.6
โรงเรียนสุเทพนครวิช แบบ ปพ.1 ม.3
โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ แบบ ปพ.1 ม.6
โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ แบบ ปพ.1 ม.3

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ webmaster ๐๔๓-๕๒๒๙๗๔