ผู้บริหาร

พระครูสุวรรณสรานุกิจ
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/09/2012
ปรับปรุง 14/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 451675
Page Views 732961
ข่าวประชาสัมพันธ์
วุฒิบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๑๑ (อ่าน 17) 14 ธ.ค. 60
สถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม (อ่าน 44) 12 ธ.ค. 60
แผนผังงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มฯ วัดพระธาตุพนม (อ่าน 31) 12 ธ.ค. 60
กีฬาเบญจภาคี คร้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ย. ๖๐ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 93) 07 พ.ย. 60
คำสั่งสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 124) 07 พ.ย. 60
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ให้นำส่งวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๐ เป็นข้อมูล Excel (อ่าน 138) 07 พ.ย. 60
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มครั้งที่ ๑๑ ใหม่ (อ่าน 181) 06 ต.ค. 60
สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มครั้ง ๑๑ ใหม่ (อ่าน 269) 12 ก.ย. 60
ข้อมูลเนื้อหาวิชาสอบ B-NET (อ่าน 209) 24 มิ.ย. 60
คู่มือล๊อคอินห้องสมุด อิเลคทรอนิคส์ (อ่าน 313) 18 ม.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกาษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2 (อ่าน 403) 25 พ.ย. 59
แบบฟอร์ม ร1 จ1 ใหม่ (อ่าน 438) 14 พ.ย. 59
ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้จากเมนูด่านล่างครับ (อ่าน 576) 01 ส.ค. 59
เอกสารที่โรงเรียนต้องเตรียมในวันออกนิเทศ (อ่าน 709) 27 ก.ค. 59
แบบฟอร์มงบอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน (ปรับปีให้เป็นปจจุบัน) (อ่าน 598) 25 ก.ค. 59
สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อสมัครสอบ B-net ๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๕๙ (อ่าน 406) 23 มิ.ย. 59
โรงเรียนทุกโรงเรียนเตรียมส่งข้อมูลรายบุคคล Ecitizen EIS ภาายในเดือน กรกฏาคม 59 (อ่าน 426) 22 มิ.ย. 59
ให้โรงเรียนดาวน์โหลด โปรแกรม ปพ1 ม.3 และ ม.6 จากเมนูด้านล่าง (อ่าน 468) 22 มิ.ย. 59
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่าน การเมินคุณภาพภายในโรงเรียน และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (อ่าน 489) 08 มิ.ย. 59
ใบสมัครกองทุน (อ่าน 486) 09 ก.พ. 59
คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา (อ่าน 396) 09 ก.พ. 59
แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (อ่าน 778) 07 ก.ย. 58
ลิงค์ ดาวน์โลดโปรแกรม Ecitizen 55 (อ่าน 722) 09 มิ.ย. 58
การศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตทางการศึกษาของครู (อ่าน 717) 25 พ.ค. 58
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมเรียนรู้และห้องสมุด (อ่าน 682) 25 พ.ค. 58
ระเบียบกองทุนฌาปณกิจครูสงเคราะห์ กลุ่ม๑๐ (อ่าน 598) 03 ก.พ. 58
หนังสือดำเนินการคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ (อ่าน 676) 04 ก.ย. 57
แบบฟอร์ม การแต่งตั้ง ผู้จัดการ ผู้อำนวย ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 1568) 03 ม.ค. 56

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ webmaster ๐๔๓-๕๒๒๙๗๔